Voorjaar op het Helleboruslaantje

Nu een prachtige winter met sneeuw en ijs weer achter ons ligt, kijken we weer uit naar het voorjaar. Op de kwekerij zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen in volle gang. Met een aardig lentezonnetje op je bol is het alweer heerlijk om buiten aan het werk te zijn.

Zo vroeg in het jaar maakt het buiten nog wel een kale indruk, maar… schijn bedriegt. Terwijl in de muurborders alle vaste planten nog verscholen zitten onder de grond, is er in het zogenaamde schaduw- of Helleboruslaantje al van alles te beleven.

Helleborus orientalis (kerstroos) (foto) bloeit nu al volop in allerlei tinten langs het pad. Donkerpurperen maar ook lichtgeelgroene exemplaren kleuren prachtig binnen een rivier van sneeuwklokjes. Ook Anemone nemorosa (bosanemoon) laat zich nu zien; behalve de ‘gewone’ witte is er ook een gevuldbloemige ‘Plena’ en een prachtige lichtlila-bloemige ‘Robinsoniana’.

Pulmonaria (longkruid) bloeit er in verschillende kleuren en veel soorten hebben fraai getekend blad. Samen met Oxalis acetosella (witte klaver) die zelfs op de donkerste plekjes nog bloeit, Dicentra eximia (gebroken hartje) (foto) en hier en daar zachtgele Primula’s vormen ze een licht en fris bloeiend tapijt waar doorheen de varens al snel zullen opkomen. Sommigen zijn de hele winter gebleven met hun wintergroene loof, zoals Asplenium scolopendrium (tongvaren), de verrassend winterharde Adianthum venustum (venushaar) en Polystichum setiferum (zachte naaldvaren). Ook verschillende (nu bloeiende) Epimediums (elfenbloem) hielden de hele winter hun schildvormige blad en natuurlijk vormen Asarum europaeum (mansoor) en Vinca (maagdenpalm) het hele jaar door een groen tapijt.

Wanneer je dan in april weer eens gaat kijken bloeien er weer heel andere planten. Zo steekt ineens Sylphitum perfoliatum overal de kop op. Dat komt goed uit want deze geelgroene schermbloemige past ook overal mooi bij. Bijvoorbeeld bij de hoog gedragen gele zonnetjes van Doronicum pardalianches en het in de schaduw oplichtende geelgroene siergras Millium effusum ‘Aureum’.

Ook bloeit dan Lathyrus vernus (foto); een polletje van niet meer dan 30 cm hoog in prachtig donker lilablauw. Ze is er ook in het roze-met-wit en draagt dan de toepasselijke naam Lath. vernus ‘Alboroseus’. Verder verschijnen hier en daar kievietsbloemen met hun mooie geblokt-getekende klokjes en de eerste Geraniums, bijvoorbeeld Geranium ‘Mayflower’ , openen bijna hun knoppen.

Inmiddels ontwaken ook de planten in de grote borders.

Voor degenen die eerder de kwekerij van Romke van de Kaa bezochten is de locatie bekend want zijn kwekerij had hetzelfde adres. Anderen kunnen de routebeschrijving vinden op onze pagina Adres en routebeschrijving.

Frühjahr in der Helleborusallee.

Jetzt, wo wieder ein prächtiger Winter mit Schnee und Eis hinter uns liegt, sehnen wir uns wieder nach dem Frühjahr. In der Gärtnerei sind die Vorbereitungen für die neue Saison in vollem Gange. Mit der Frühlingsluft um die Nase tut es einem wieder so recht gut im Freien arbeiten zu können

So früh im Jahr macht das Landgut noch einen öden Eindruck, doch… der Schein trügt. Während in den Staudenrabatten alle Pflanzen noch in der Erde versteckt sind, gibt es in der sogenannten Schatten- oder Helleborusallee schon allerhand zu sehen.

Helleborus orientalis (Weihnachtsrose) (siehe Foto) wächst jetzt schon in Hülle und Fülle in allerhand Farbtönen am Pfad entlang. Dunkelpurpern aber auch hellgelb- grüne Exemplare zeigen in einem Fluss von Schneeglöckchen die schönsten Farben. Auch Anemone nemorosa (Waldanemone) zeigt sich jetzt; abgesehen von der ‘ordentlichen’ Weissen gibt es auch eine vielblumige ‘Plena’ und eine wundervolle hell-lila-blumige ‘Robinsoniana’.

Pulmonaria (Lungenkraut) wächst da in unterschiedlichen Farben und viele Arten haben schön gezeichnete Blätter. Zusammen mit Oxalis acetosella (weisser Klee), der sogar noch in den dunkelsten Winkeln wächst, Dicentra eximia (Herzblume) (siehe Foto) und hier und da sanftgelben Primeln bilden sie einen hellen und frischen Teppich, durch den der Farn schon bald hochkommen wird. Manche sind den ganzen Winter geblieben mit ihrem wintergrünen Laub, wie z.B Asplenium scolopendrium (Zungenfarn), das überraschend winterharte Adianthum venustum (Venushaar) und Polystichum setiferum (sanfter Nadelfarn). Auch das jetzt blühende Epimedium (Elfenblume) behielt den ganzen Winter ihr schildförmiges Blatt und natürlich bilden Asarum europaeum (Haselwurz) und Vinca (Immergrün) das ganze Jahr hindurch einen grünen Teppich.

Wenn man dann im April wieder mal richtig hinschaut, blühen da wieder ganz andere Pflanzen. So sieht man auf einmal Sylphitum perfoliatum überall. Das trifft sich, denn diese gelbgrüne Schirmblumige passt genau zu allem anderen. z.B zu den hoch getragenen gelben kleinen Sonnen der Doronicum pardalianches und dem im Schatten aufleuchtenden gelbgrünen Ziergras Millium effusum ‘Aureum’.

Dann wächst auch Lathyrus vernus (siehe Foto); ein wunderschönes dunkel lilablaues Büschel von etwa 30 cm Höhe. Das gibt es auch in rosa-weiss und heisst dann ganz passend Lath. vernus ‘Alboroseus’. Ansonsten erscheinen hier und da Schachblumen mit ihren schön kariert-gezeichneten Glocken und die ersten Geranien, z.B Geranium ‘Mayflower’, öffnen schon fast die ersten knospen.

Inzwischen erwachen auch die Pflanzen in den grossen Staudenrabatten.

Für diejenigen, die schon mal die Gärtnerei von Romke van de Kaa besucht haben ist die Lage bekannt, denn seine Gärtnerei hatte dieselbe Adresse. Sonst gibt es eine Wegbeschreibung auf der Seite Adresse und Wegbeschreibung