Links naar andere "groene" bedrijven, informatiebronnen en verenigingen.

Kwekerij Overhagen
Biljoen 6
6883 JH Velp (Gld.)
www.overhagen.com

 

De groenwijzer van Nederland en België
www.groeninfo.com

"De Warande"
Vier eeuwen tuinkunst en natuurbeleving, door excursies en lezingen
www.dewarande.nl
Der Grünweiser von den Niederlanden und Belgien
www.groeninfo.com

"De Warande"
Vier Jahrhunderte Gartenkunst und Naturerlebnis, durch Exkursion und Vorträge

www.dewarande.nl

Links zu anderen "Grünbetrieben" , Informationsquellen und Vereinen.

Gärtnerei Overhagen
Biljoen 6

Buitenboel
http://www.buitenboel.net