Links naar andere "groene" bedrijven, informatiebronnen en verenigingen.
De groenwijzer van Nederland en België
www.groeninfo.com

"De Warande"
Vier eeuwen tuinkunst en natuurbeleving, door excursies en lezingen
www.dewarande.nl
Der Grünweiser von den Niederlanden und Belgien
www.groeninfo.com

De Warande"
Vier Jahrhunderte Gartenkunst und Naturerlebnis, durch Exkursion und Vorträge
www.dewarande.nl